20221025110141 eb4d

Theo VnDirect, các ngân hàng được cấp room cao chủ yếu do có danh mục tín dụng đa dạng, tham gia hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém, chất lượng tài sản lành mạnh và thanh khoản dồi dào.

Trong bản cập nhật mới nhất về ngành ngân hàng, Công ty Chứng khoán VnDirect cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp hạn ngạch tín dụng (room tín dụng) cho một số ngân hàng. MSB nhận hạn mức tín dụng cao nhất với 13,5%, tiếp theo là HDBank 11%, ACB và VCB 9,8%, VIB và TCB 9,5%, TPB 9,1%, VPB 9%, MBB 9%, BID 8,3% , và LPB ở mức 8%.

Theo nhóm phân tích, các ngân hàng này có danh mục tín dụng đa dạng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng yếu kém, chất lượng tài sản lành mạnh, thanh khoản dồi dào như VCB, ACB, HDBank. MSB nhận được hạn ngạch cao nhất chủ yếu do tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) thấp hơn nhiều so với các ngân hàng khác.

VnDirect cũng dự đoán tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại khoảng 12% vào năm 2023 do thị trường bất động sản ảm đạm, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và lãi suất cao. Ngoài ra, lạm phát dự kiến ​​vẫn ở mức cao do (1) tăng lương 20,8% có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023 và (2) tăng giá trong các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe và giao thông công cộng. Cuối cùng, mặc dù có cải thiện nhất định nhưng thanh khoản thắt chặt cũng là một yếu tố sẽ làm chậm tăng trưởng tín dụng trong năm nay.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào cuối tháng 2, NHNN đã lần đầu tiên cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho một số ngân hàng. MSB nhận hạn ngạch tín dụng cao nhất và là ngân hàng duy nhất nhận hạn ngạch tăng trưởng tín dụng cao hơn so với năm 2022 (9,5%). Các ngân hàng còn lại được phân bổ hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn.

Một nguồn tin của NHNN xác nhận rằng ‘về cơ bản, các số liệu là chính xác và một số số liệu đã được làm tròn’, nhấn mạnh rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã được thông báo riêng cho từng tổ chức tín dụng và được quản lý theo ‘thông tin nội bộ’.

NHNN cho biết sẽ thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng tổ chức tín dụng. Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường và đề xuất của các TCTD, NHNN rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các TCTD phù hợp với định hướng điều hành của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHNN tại Chỉ thị 01.

NHNN cũng cho biết, việc công bố, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đến năm 2023 của từng tổ chức tín dụng sẽ được cân nhắc thận trọng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Trả lời