1384

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2023.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, phân tích diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác, nhất là chính sách tài chính, tiền tệ, thương mại, đầu tư để chủ động dự báo. , hoạch định chiến lược và kịp thời điều chỉnh các phản ứng chính sách hiệu quả, phù hợp để đối phó với các vấn đề phát sinh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ nhất định, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, thúc đẩy tăng trưởng.

NHNN sẽ điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý với cơ cấu hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng cho nền kinh tế. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung cho vay vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, kiểm soát rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm hợp lý, hiệu quả và lãi suất kiểm soát lạm phát. Có giải pháp tín dụng phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và các thị trường khác. Điều hành tỷ giá hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Chính phủ sẽ tập trung xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống, tập trung xử lý nợ xấu, hạn chế phát sinh nợ xấu mới, tăng cường công tác thanh tra, giám sát. Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) trình Chính phủ trong tháng 3/2023.

Trả lời