107119057 1663242193242 gettyimages 1243243551 09142022 PHH CSX 01

Một chuyến tàu chở hàng CSX được nhìn thấy ở Orlando.

Paul Hennessy | Tên Lửa | những hình ảnh đẹp

Kiểm tra các công ty làm tiêu đề trong giao dịch mở rộng.

csx — Cổ phiếu của công ty vận tải đã tăng 2,6% sau khi thu nhập và doanh thu quý đầu tiên của công ty vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. CSX đã công bố thu nhập 48 cent trên mỗi cổ phiếu và doanh thu là 3,71 tỷ đô la. Các nhà phân tích được thăm dò bởi Refinitiv đã dự đoán thu nhập là 43 xu trên mỗi cổ phiếu và doanh thu 3,58 tỷ đô la.

tin tức đầu tư liên quan

Dưới đây là các cuộc gọi phân tích lớn nhất vào thứ Năm: Tesla, Amazon, GE, Home Depot, Elanco, SeaWorld, v.v.

chuyên gia CNBC

Hiệp sĩ-Swift Vận chuyển – Cổ phiếu đã giảm chưa đến 1% sau khi công ty vận tải hàng hóa báo cáo thu nhập trong quý đầu tiên không đạt được. Công ty đã báo cáo thu nhập được điều chỉnh là 73 xu trên mỗi cổ phiếu, trong khi các nhà phân tích ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 81 xu, theo Fact set. Tuy nhiên, doanh thu 1,64 tỷ đô la của công ty đã vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,61 tỷ đô la. Knight-Swift cũng cắt giảm dự báo EPS cả năm cho năm 2023.

WR Berkley — Cổ phiếu của công ty bảo hiểm dòng thương mại giảm 2% sau khi WR Berkley báo cáo phí bảo hiểm ròng thấp hơn ước tính của các nhà phân tích, đạt 2,49 tỷ đô la so với kỳ vọng là 2,53 tỷ đô la, theo Fact set. Công ty đã công bố thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu là $1,00, so với $1,10 trên mỗi cổ phiếu một năm trước.

Công nghiệp PPG —Cổ phiếu của nhà sản xuất sơn tăng ít hơn 1%. Theo FactSet, công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý hai trước kỳ vọng của các nhà phân tích. PPG dự đoán thu nhập được điều chỉnh sẽ là 2,05 đô la đến 2,15 đô la trên mỗi cổ phiếu, so với ước tính của các nhà phân tích là 1,96 đô la trên mỗi cổ phiếu. PPG cũng đưa ra hướng dẫn lạc quan cho cả năm.

Taichinhhomnay – #Cổ #phiếu #tăng #mạnh #sau #giờ #làm #việc #CSX #KNX

Trả lời