February 9, 2023

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ hiện đang đặt mục tiêu lấy ngày 31 tháng 12 là thời điểm đề xuất các quy tắc về lượng nhiên liệu sinh học các nhà máy lọc dầu phải trộn vào hỗn hợp nhiên liệu vào năm tới, sau khi bỏ lỡ thời hạn phát hành vào cuối tháng trước.

Theo lịch trình đã điều chỉnh, cơ quan sẽ hướng tới việc hoàn thiện quy tắc về Nghĩa vụ khối lượng tái tạo (Renewable Volume Obligations) vào tháng 6 năm 2021, theo chương trình nghị sự của cơ quan trên trang web của Văn phòng Thông tin và Các vấn đề Quy định.

EPA chịu trách nhiệm quản lý Tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo của Hoa Kỳ, yêu cầu các nhà máy lọc dầu pha trộn hàng tỷ gallon nhiên liệu sinh học vào hỗn hợp nhiên liệu mỗi năm, hoặc mua các khoản tín dụng có thể giao dịch từ những loại nhiên liệu đó.

Quy định này đã khiến tranh cãi nổ ra giữa ngành công nghiệp ngô, vốn ủng hộ vì nó tạo ra nhu cầu về ethanol và ngành công nghiệp lọc dầu, phản đối vì sự tốn kém và khả năng gây ra cạnh tranh đối với nhiên liệu dầu mỏ truyền thống.

EPA đã bỏ lỡ thời hạn cuối cùng vào ngày 30 tháng 11 để ban hành các nghĩa vụ trong năm nay, khi quá trình này trở nên phức tạp bởi đại dịch coronavirus và ảnh hưởng kinh tế của nó đối với ngành nhiên liệu.

EPA đã không đưa ra phản hồi ngay lập tức về vấn đề này.

Nguồn: Reuters.com

Leave a Reply