June 3, 2023
flc self 2 157000269536513777748 1648687306767

Đến thời điểm hiện tại, ngoài BCTC kiểm toán năm 2021, FLC cũng chưa nộp BCTC kiểm toán bán niên 2022 và cả năm 2022. BCTC tự lập quý 4/2022 và quý 1/2023 cũng chưa được công bố.

Mới đây, ngày 25/05  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ( HNX) ra quyết định đưa cổ phiếu của tập đoàn FLC ( mã FLC: HNX) vào danh sách cổ phiếu hạn chế giao dịch với lý do chậm công bố báo cáo kiểm toán.

Lý do dẫn đến sự việc này là vào ngày 25/05 tập đoàn FLC đã ra văn bản cập nhật lộ trình về việc khắc phục các vấn đề công bố thông tin.

Cụ thể, tập đoàn cho biết có dự định phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 vào ngày 28/04 và không quá ngày 25/05, tuy nhiên đến nay tập đoàn vẫn chưa thể hoàn thành, lý do là vẫn tồn tại một số vấn đề chưa thống nhất được giữa tập đoàn FLC và công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

Tập đoàn FLC cũng nói rằng sẽ cố gắng gấp rút phối hợp cùng công ty UHY để có thể báo cáo kiểm toán và phát hành thông tin theo quy định. Sau khi hoàn thành báo cáo 2021, tập đoàn sẽ khẩn trương tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên để chọn ra đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm 2022 và quý 1 năm 2023

Việc tiếp tục trễ hẹn công bố báo cáo kiểm toán năm 2021 sé làm cho con đường trở về sàn chứng khoán của FLC trở nên ngày một xa hơn.

Nguồn: Cafef

 

Leave a Reply