13059625

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)
1924,00
Khuyến nghị
MUA ở trên mức tỷ giá 1924,00 với mục tiêu mở rộng lên 1937,00 & 1942,00.
Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 1924,00 có thể giảm tới 1920,00 & 1915,00.
Tư vấn kĩ thuật
Chỉ báo RSI báo hiệu xu thế bật lại.
1946,00
1942,00
1937,00
1929,80
1924,00
1920,00
1915,00

Trả lời