0f8fa61e479e45acb991c7d7f3491b11

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (mã CK: PLC) vừa bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt do kê khai sai thuế.

Công ty phải nộp gần 363 triệu đồng sau khi bù trừ số tiền thuế giá trị gia tăng thừa 265,5 triệu đồng khai nhầm trên tờ khai thuế tháng 2 và tháng 3/2021. Hình thức xử phạt đối với công ty bao gồm phạt 6,5 triệu đồng do hành vi khai man hồ sơ thuế không dẫn đến trốn thuế, tăng số tiền thuế được miễn.

Ngoài ra, PLC còn bị phạt gần 100 triệu đồng, tương đương 20% ​​số thuế phải nộp do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Công ty còn nợ gần 500 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu năm 2021 cùng với tiền chậm nộp gần 22,2 triệu đồng, tổng số tiền truy thu, phạt và lãi hơn 628 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, Lọc hóa dầu Petrolimex đạt doanh thu 8.600 tỷ đồng năm 2022, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của họ lại giảm 23,6% xuống 133,23 tỷ đồng.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 7.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 152,2 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty giảm 4,4% xuống 4.616 tỷ đồng, trong đó tài sản tồn kho và phải thu ngắn hạn chiếm 31% tổng tài sản, tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 16,6%.

Nguồn: cafef.vn

Trả lời