February 6, 2023

I/ Dòng tiền lớn

Mặt hàng Bông giao dịch khá dễ chịu với sự thiếu hụt dòng tiền đầu cơ tham gia đẩy giá. Dữ liệu dòng tiền lớn cho thấy ý chí điều phối giá Cotton lúc này không đáng kể khi lượng vị thế Mua lên không chênh lệch nhiều so với tổng vị thế nhỏ lẻ từ thị trường chung. Cụ thể, đường tài sản (đường xanh) có dấu hiệu đi cùng thị trường chung (đường đỏ). Qua đó không bộc lộ cơ hội giao dịch trung và dài hạn với mặt hàng này. Nhưng nhìn về tổng lượng
tài sản đạt khá cao (vùng 6 điểm), cho thấy nhu cầu tiêu thụ với cotton đang khá tích cực. Do vậy, có thể ưu tiên các lệnh Mua thấp với mặt hàng truyền thống này.

II/Phân tích kỹ thuật: Bông

Hỗ trợ: $64/unit.

Kháng cự: $67/unit.

Xu hướng: Dao động tích lũy ngang.

Mẫu hình: Giá tạo nền tích cực khi bứt phá ngưỡng 61.8% từ Fib trong giai đoạn trước đó.

Chiến lược: Canh Mua khi giá chính thức phá ngưỡng cản tâm lý $66.5/unit. Yếu tố lượng hợp đồng qua đêm OI gia tăng cho thấy dòng tiền lớn bắt đầu thể hiện tư duy tích trữ lượng Cotton trong lúc này.

III/ Chỉ báo Sentiment: Cotton

Yếu tố thị trường chung cho thấy phe Mua lên vẫn lấn át so với lực Bán ra. Cụ thể, lực Mua chỉ ở mức 20% so với lực Bán đang ở mức 17%. Sức mạnh giá có dấu hiệu tăng cường tại mức 51% ủng hộ các lệnh Mua thăm dò với Cotton ngắn hạn. Nhận định này được củng cố thêm từ động lượng giá đạt mức 56%. Trong khi đó, nhìn vào dữ liệu định lượng, khả năng đảo chiều giá từ tăng sang giảm bắt đầu đáng chú ý với xác suất 56%. Trong khi đó, lực nén thấp và mức độ cảnh báo trung tính vẫn bảo đảm an toàn cho kỳ vọng giá tăng trưởng ngắn hạn. Chỉ báo rủi ro ở mức khá thấp, biến động và độ lệch chuẩn cũng gợi ý về khả năng tích lũy nền “lành mạnh” từ giá của mặt hàng Cotton. Do vậy, có thể bắt đầu mở các vị thế Mua thăm dò với mặt hàng này.

Leave a Reply