I/ Dòng tiền lớn

Lực Bán đang diễn ra khá mạnh với mặt hàng Cà phê Robusta khi nhìn vào hành vi của dòng tiền lớn. Áp lực Bán còn đến từ câu chuyện thị trường điều chỉnh khi lây nhiễm Covid-19 diễn ra trong phạm vi rất lớn. Chi tiết với dữ liệu dòng tiền, lượng tài sản do các quỹ đầu cơ lớn Mua gom trong giai đoạn trước đây đã rút rất mạnh từ giai đoạn 10 ngày trước đó. Vị thế giao dịch từ phía thị trường chung thực tế cũng đảo góc hướng xuống với các pha cắt lỗ mạnh tay khi kỳ vọng lướt sóng giá tăng không xảy ra. Qua đó, nên ưu tiên các pha bán khi giá hồi với mặt hàng truyền thống này.

II/Phân tích kỹ thuật: Cà phê Robusta

  • Hỗ trợ: $1.289/unit.
  • Kháng cự: $1.350/unit.
  • Xu hướng: Giảm theo sóng C Elliot.
  • Mẫu hình: Hình thành cái nêm giá xuống vùng hỗ trợ Fibonacci được kiểm chứng lần thứ 3.
  • Chiến lược: Canh Bán khi giá hồi lại vùng hỗ trợ mạnh 38,2%. Các chỉ báo MACD, RSI và lượng hợp đồng qua đêm OI gia tăng ghi nhận áp lực Bán gia tăng với các thế lệnh Hedging tăng cường.

III/ Chỉ báo Sentiment: Cà phê Robusta

Nhìn vào các yếu tố thị trường chung, có thể ghi nhận rõ câu chuyện về lực Bán đang mạnh hơn hẳn so với áp lực Mua lên từ thị trường chung. Chưa kể, lực bắt đáy ghi nhận chỉ ở mức 30% thể hiện rõ dòng tiền mới chưa thật sự hào hứng tham gia giao dịch. Độ bền xu hướng yếu, đạt mức 17% cho thấy xu hướng chưa được củng cố. Do vậy, việc mở lệnh Bán ngay trở nên rủi ro hơn. Xét về mặt động lượng giá, khả năng tăng trưởng khá thấp chỉ với 42%, xác nhận đà rơi củng cố. Câu chuyện chỉ báo định lượng ghi nhận yếu tố đảo chiều khi xác xuất chuyển pha tăng sang giảm đang gia tăng. Rủi ro giao dịch thấp ủng hộ cho các thế lệnh Bán giai đoạn này.

Screen Shot 2021 01 27 at 11.32.36 AM

Leave a Reply