February 9, 2023

I/ Xu hướng

Mã hàng Cà phê Robusta tuân thủ đúng biên độ giá được quy định ngầm từ thị trường phái sinh nông sản. Cụ thể, vùng giá cao nhất được xác lập tại $1500/unit từ thời điểm cuối năm 2019 là điểm Bán hoàn hảo nhất. Rủi ro giao dịch trên thị trường chung tăng cao tạo rào cản cho các vị thế Mua bắt đáy tham gia.

Cụ thể, dòng tiền về sát mức giảm với biến động giá cũng về sát mức thấp. Trong khi đó, áp lực Bán dội tăng mạnh với lực Cung chiếm ưu thế hoàn toàn so với lực Cầu mua lên. Độ bền xu hướng giá giảm được gia cố ủng hộ các thế lệnh Bán bám theo đà rơi từ mã hàng Cà phê.

II/ Phân tích kỹ thuật:

Hỗ trợ: $1289/unit.

Kháng cự: $1400/unit.

Tín hiệu: Bán.

Giá thủng vùng hỗ trợ quan trọng Fib 38.2% và thành lập mẫu hình giảm giá tiếp diễn. Thanh khoản giá tăng mạnh là cơ sở cho thấy sức bán đang trở nên mạnh hơn.

Chiến lược: Bán khi giá thủng vùng hỗ trợ $1289/unit. Chỉ báo MACD và RSX đảo pha giảm đồng thuận với đà rơi từ giá. Bên cạnh đó lượng OI có dấu hiệu tăng trở lại củng cố nhận định này.

III/ Chỉ báo Sentiment:

Nhìn vào các yếu tố thị trường, có thể ghi nhận ngay câu chuyện áp lực Bán gia tăng mạnh mẽ so với lực Mua. Cụ thể, lực Bán đạt mức 29%, trong khi đó yếu tố Mua lên chỉ đạt mức 15%. Sức mạnh rất yếu cho thấy không có thế lệnh bắt đáy tham gia. Nhìn vào khả năng đảo chiều xu hướng cũng không cao khi xác suất chuyển từ giảm sang tăng chỉ ở mức 39%.

Lệnh Bán cũng khá yên tâm khi tư duy chốt lời từ phía lực nén còn khá thấp, với mức độ cảnh báo đảo chiều ngắn hạn không đáng kể. Rủi ro giao dịch với mã cà phê này cũng chỉ ở vùng 3%, trong khi đó biến động giá và độ lệch chuẩn cao cho phép mở các thế lệnh Bán với giá cà phê Robusta.

 

Screenshot 287

Leave a Reply