February 6, 2023

I/ Xu hướng

Điều kiện giao dịch với thị trường Cà phê Robusta khá phức tạp khi các dấu hiệu giao dịch đều bị xóa mờ. Đồng thời, biến động giá cao khiến cho các vị thế giao dịch Mua Bán có rủi ro giao dịch ngang nhau. Cụ thể, dòng tiền không tham gia mạnh mẽ.

Yếu tố lực Cung bắt đầu đẩy nhanh hơn so với lực Cầu đồng thuận cho tư duy lướt sóng các lệnh Bán. Động thái ủng hộ đến từ đồng USD tăng kết hợp với áp lực chốt lời từ thị trường chung. Nhưng chỉ nên Bán khi dòng tiền gia tăng vì độ bền xu hướng yếu với biến động giá mạnh đẩy mức rủi ro giao dịch tăng cường.

II/ Phân tích kỹ thuật:

Hỗ trợ: $1400/unit.
Kháng cự: $1490/unit.
Tín hiệu: kiểm chứng vùng hỗ trợ mạnh $1400/ounce. Yếu tố cần xác nhận là liệu vùng đỉnh giá $1500 có phải thật sự phân phối hay không khi thanh khoản giá khá yếu không ủng hộ.
Chiến lược: canh Bán khi giá sập vùng hỗ trợ mạnh $1400/unit.
Chỉ báo MACD và RSX đã chính thức đảo chiều kết hợp với OI gia tăng trở lại cho thấy lực Bán đã xuất hiện.

III/ Chỉ báo Sentiment:

Sức mạnh giá về vùng rất thấp cho thấy khả năng để tạo sóng xu hướng mới với mặt hàng Cà phê Robusta ngắn hạn không nhiều. Lực Mua và Bán cũng khá cân đối với độ bền xu hướng ở mức 32% ủng hộ tư duy về tích lũy. Động lượng khá trung tính là yếu tố khẳng định quan điểm giảm.

Nhìn vào dữ liệu định lượng, có thể thấy xác suất đảo chiều duy trì ở mức 53%, nhưng lực nén và mức độ cảnh báo điều chỉnh giá đang còn ở mức thấp. Do vậy, chưa thể kỳ vọng cơn sóng giảm giá sớm xuất hiện. Tuy nhiên rủi ro giao dịch đã đưa về mức rất thấp, khoảng 13% cho phép mở các lệnh Bán theo tín hiệu giá giai đoạn này.

Screenshot 211

Leave a Reply