I/ Dòng tiền lớn

Lý do khiến giá Dầu lao dốc và đánh mất niềm tin về khả năng điều tiết giá của OPEC+ đến từ dịch Covid-19. Do vậy, khi công bố kết quả thử nghiệm Vaccine thành công, thì dòng tiền quay trở lại mặt hàng Năng lượng là điều dễ thấy. Yếu tố này thậm chí đủ mạnh để bỏ qua câu chuyện Đảng Dân chủ lên cầm quyền với chính sách ưu tiên năng lượng sạch đe dọa đến pha tăng trưởng từ giá dầu mỏ. Nhìn vào dữ liệu dòng tiền cũng cho thấy rõ yếu tố này khi lượng tài sản từ dòng tiền lớn tăng vội trở lại, tạo góc cắt với tổng vị thế từ thị trường chung. Do vậy, nên ưu tiên các lệnh Mua lên với mặt hàng năng lượng.

II/ Phân tích kỹ thuật: Dầu Brent

Hỗ trợ: $40/thùng.

Kháng cự: $45/thùng.

Xu hướng: Tích lũy trong biên hẹp.

Mẫu hình: Đáy nhọn đảo chiều với nến rút chân thanh khoản mạnh.

Chiến lược: Mua nếu xuất hiện cú tăng trưởng bứt phá.

Pha tăng trưởng gần nhất với mẫu hình nến đặc đảo chiều, thanh khoản ủng hộ. Nhưng MACD và RSX chưa đủ ổn định để tin tưởng vào xu hướng tăng lúc này.

III/ Chỉ báo Sentiment: Dầu Brent

Các yếu tố thị trường với mã hàng Dầu Brent cho thấy thực tế áp lực Bán vẫn lấn át so với lực Mua lên. Cụ thể, lực bán đạt mức 25% trong khi lực Mua chỉ ở mức 22%. Sức mạnh giá duy trì ở mức 86% cho gợi ý các thế lệnh Mua bắt đáy tham gia làm tăng sức ép lên giá. Độ bền xu hướng đạt mức 27% vẫn đang ủng hộ áp lực Bán và động lượng đang duy trì khá trung tính. Nhìn vào xác suất đảo chiều ở mức khá thấp chỉ 41% cho thấy kỳ vọng khả năng kiến tạo xu hướng mới giai đoạn này chưa cao. Lực nén và mức độ kỳ vọng đảo chiều cũng chỉ dừng ở vùng tương đối. Nhưng rủi ro giao dịch thấp, chỉ ở mức 42% với biến động giá cao đang ủng hộ cho các lệnh Mua bắt đáy trong giai đoạn này.

dâu brent

Leave a Reply