I/ Dòng tiền lớn

Thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh, và yếu tố này thể hiện rõ nét với nhóm ngành Năng lượng khi các vị thế giao dịch lần lượt chốt lời. Mặt hàng Dầu WTI không ghi nhận đà tăng một phần bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố này. Cụ thể, nhìn vào dữ liệu dòng tiền, có thể xác định rõ lượng tài sản từ các quỹ đầu cơ giá lên liên tục thu hẹp so với khoảng cách tạo ra trước đó với đồ thị tổng vị thế từ thị trường chung. Do vậy, nên ưu tiên các vị thế quan sát giai đoạn này khi tín hiệu giao dịch chưa thật sự rõ ràng.

II/Phân tích kỹ thuật: Dầu thô WTI

  • Hỗ trợ: $50,0/unit.
  • Kháng cự: $55,0/unit.
  • Xu hướng: Tích lũy vùng đỉnh giá.
  • Mẫu hình: Tiệm cận vùng cản kháng cự xu hướng giá quan trọng, xác lập đỉnh bằng đảo chiều xu hướng.
  • Chiến lược: Ưu tiên quan sát. Thực hiện Bán nếu giá sụt giảm từ vùng nền hiện tại. MACD và RSX đảo chiều hướng xuống với OI không đổi cho thấy các lệnh Bán phòng hộ đang tăng cường.

III/ Chỉ báo Sentiment: Dầu thô WTI

Các yếu tố thị trường và chỉ báo định lượng đều xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng của mặt hàng này. Cụ thể, chỉ báo định lượng ghi nhận xác suất giá đảo chiều từ tăng sang giảm đến 67%. Trong khi đo, mức độ cảnh báo điều chỉnh kỹ thuật cũng lên rất cao với 86%. Nhưng chưa thể hành động ngay trong thời điểm hiện tại khi lực Mua đang chiếm ưu thế hơn gấp đôi so với áp lực Bán ra. Đồng thời, lực tiền bắt đáy cũng xác nhận yếu tố tích cực, đi cùng với độ bền và động lượng giá lên mức 63%. Kết hợp với chỉ báo rủi ro ở mức cao, nên ưu tiên các vị thế quan sát trong thời điểm này và thực hiện Bán nếu áp lực điều chỉnh tiếp diễn.

Screen Shot 2021 01 26 at 11.16.51 AM

Leave a Reply