Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 20/01/2022: Ưu tiên quan sát. Có thể vào lệnh mua thăm dò và chốt lợi nhuận ngắn khi giá hồi về vùng hỗ trợ. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.

0
190

I/ Điểm tin

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 12/2021 tăng mạnh trở lại cả về lượng và kim ngạch so với tháng 11/2021, với mức tăng tương ứng 77,6% và 70,5% , đạt 205.893 tấn, tương đương 121,87 triệu USD, tuy nhiên giá giảm nhẹ 4%, đạt trung bình 591,9 USD/tấn; so với tháng 12/2020 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 63%, 95% và 19,7%.

Tinh chung cả năm 2021 nhập khẩu đậu tương tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với năm 2020, với mức tăng tương ứng 7,7%, 52,8% và 41,8%, đạt trên 2,02 triệu tấn, trị giá trên 1,18 tỷ USD, giá trung bình 585,2 USD/tấn.

Mỹ và Brazil vẫn luôn là 2 thị trường chủ đạo cung cấp đậu tương cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 12/2021 tăng mạnh 102% về lượng và tăng 94,7% về kim ngạch, nhưng giá giảm 3,7% so với tháng 11/2021, đạt 130.733 tấn, tương đương 76,32 triệu USD, giá 583,8 USD/tấn. Tính chung, cả năm 2021 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này tăng 39,7% về lượng, tăng 112,2% kim ngạch và giá tăng 51,9%, đạt 1,03 triệu tấn, tương đương 608,36 triệu USD, giá 590,8 USD/tấn, chiếm trên 51% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.

Nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 12/2021 tiếp tục tăng mạnh, tăng 139,6% về lượng và tăng 132,5% về kim ngạch nhưng giảm 3% về giá so với tháng 11/2021, đạt 67.592 tấn, tương đương 40,5 triệu USD, giá 599,2 USD/tấn. Tính chung cả năm 2021 đạt 860.038 tấn, tương đương 491,68 triệu USD, giá 571,7 USD/tấn, chiếm trên 42% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 7,7% về lượng, nhưng tăng 24% kim ngạch và tăng 34,4% về giá so với năm trước.

II/ Xu hướng

Retest vùng kháng cự. Trong chart D1, sau khi cắt qua vùng hỗ trợ trước đó để tạo nhịp hồi đến MA21 hiện giá đã tăng trưởng trở lại bằng một nến xanh thân dày. Hiện giá đang di chuyển rất gần vùng kháng cự mạnh. Dự kiến giá có thể tạo một nhịp hồi về vùng hỗ trợ để có thể tăng trưởng tiếp tục.

III/ Khuyến nghị giao dịch

  • Kháng cự: 1399’6 –1406’6 Unit
  • Hỗ trợ: 1370’0 –1376’2 Unit
  • Khuyến nghị: Ưu tiên quan sát. Có thể vào lệnh mua thăm dò và chốt lợi nhuận ngắn khi giá hồi về vùng hỗ trợ. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.
  • Chiến lược: BUY 1365’2 – 1369’4 Unit
    • TP: 1377’0 Unit
    • SL: 1357’2 Unit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here