I/ Xu hướng

Dấu hiệu gia tăng trở lại từ nhu cầu tiêu thụ phía Trung Quốc là động lực đẩy tăng giá cho mặt hàng quan trọng này. Cụ thể, các quỹ đầu tư vật lý bắt đầu gia tăng vị thế Mua lên. Đi cùng với nó là dòng tiền bắt đáy tích cực tham gia. Đây là yếu tố khiến cho dữ liệu dòng tiền đẩy tăng mạnh đi kèm với biến động giá tăng cao. Yếu tố độ bền xu hướng một lần nữa ghi nhận củng cố cho quan điểm Mua lên với mặt hàng này. Nhìn vào mức độ chênh lệch Cung Cầu cũng có thể thấy yếu tố lực Cầu mua lên vượt Cung rất xa. Nhưng với điều kiện thị trường biến động mạnh, nên cân nhắc Mua rải bám theo nhịp tăng giá lần này.

II/Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ: $1.200/unit.

Kháng cự: $1.300/unit.

Tín hiệu: Mua lên.

Giá tạo mẫu tích lũy nền rộng với thanh khoản tích lũy ổn định. Đây là mẫu hình có độ tin cậy rất cao và khá hấp dẫn.

Chiến lược: Canh Mua bám theo nhịp tăng giá. Áp lực đẩy giá tăng trưởng ghi nhận tại các chỉ MACD và chỉ báo OI đảo chiều tăng. Nhưng với RSX vào vùng quá Mua, nên ưu tiên mở vị thế khi giá điều chỉnh để giảm thiểu tỉ lệ rủi ro trong giao dịch.

III/Chỉ báo Sentiment

Thị trường Đậu tương thật sự hấp dẫn và dễ đầu tư bám theo xu hướng tăng trưởng từ giá. Cụ thể, lực Mua đang gấp 4 lần so với áp lực Bán ra. Dòng tiền bắt đáy cũng thật sự khỏe khi sức mạnh giá đạt đến 95%. Độ bền xu hướng cũng đủ để tin tưởng đà tăng lần này kéo dài. Động lượng giá cũng đạt mức 77% cho thấy tốc độ tăng trưởng giá lần này thật sự ổn định. Các chỉ báo định lượng cũng đồng thuận khi xác suất giá đảo chiều chỉ ở mức 33%. Tuy nhiên, lực nén và mức độ đảo chiều xu hướng đã bắt đầu cảnh báo về áp lực chốt lời ngắn hạn. Với rủi ro ở mức chấp nhận được, chỉ ở mức 40%, nên có thể tiếp tục ưu tiên các vị thế Mua lên trong giai đoạn này.

Soybean2312

Leave a Reply