Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 24/08/2021: Quan sát hành vi giá, có thể cân nhắc bán tại vùng hợp lưu tín hiệu hay mua tại vùng hỗ trợ. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 24/08/2021

Khuyến nghị giao dịch Đậu tương ngày 24/08/2021

I/ Điểm tin

Giá đậu tương tại Mỹ tăng từ mức thấp nhất 2 tháng trong tuần trước, do thị trường dầu thô hồi phục và giá dầu đậu tương tăng hơn 3%.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2021 giảm 1-1/2 US cent xuống 5,35-1/2 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tuần trong phiên. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2021 tăng 2 US cent lên 12,92-3/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2021 tăng 5-1/2 US cent lên 7,19-3/4 USD/bushel.

II/ Xu hướng

Dù giá đậu tương đang giảm khá mạnh nhưng nhìn tổng thể trên dài hạn thì nông sản này vẫn đang trong xu hướng tăng.Hiện tại, giá di chuyển về phía vùng hợp lưu tín hiệu của đường MA20 và vùng kháng cự trong khung H4, mặc dù lực mua đang trở lại nhưng vẫn chưa xuất hiện rõ ràng. 

III/ Phân tích kỹ thuật

  • Xu hướng: Giá di chuyển về phía vùng hợp lưu tín hiệu của đường MA20 và vùng kháng cự trong khung H4, mặc dù lực mua đang trở lại nhưng vẫn chưa xuất hiện rõ ràng. 
  • Khuyến nghị: Quan sát hành vi giá, có thể cân nhắc bán tại vùng hợp lưu tín hiệu hay mua tại vùng hỗ trợ. Lưu ý đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.
  • Kháng cự: 59.40– 59.62 Unit
  • Hỗ trợ: 58.20 – 58.44 Unit
  • Chiến lược: BUY 1290’0 – 1292’4 Unit
    • TP: 1303’0 Unit
    • SL: 1285’2 Unit

Dtuong 1

Leave a Reply