I/ Dòng tiền lớn

Mặt hàng Đồng COMEX chưa thể hiện rõ quan điểm điều tiết thị trường lần này từ các quỹ đầu cơ lớn. Có thể thấy rõ yếu tố cẩn trọng đang leo thang khi lượng vị thế Mua từ phía dòng tiền này luôn thấp hơn tỷ lệ thị trường chung đang sở hữu. Thực tế, điều chỉnh quan điểm giữa Mỹ và Trung Quốc khiến rủi ro dự báo tiêu thụ với từ phía Trung Quốc tăng cao, và đây là lý do lực tiền chưa xuất hiện. Nhìn vào dữ liệu dòng tiền, có thể thấy rõ dòng tiền lớn (đường xanh) đang điều chỉnh thấp hơn. Nhưng với chính sách mới từ thị trường Mỹ, có thể quan điểm Mua lên sẽ sớm quay trở lại.

II/Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ: $350/unit.

Kháng cự: $380/unit

Xu hướng: Tích lũy tạo nền giá mới.

Mẫu hình: Xác lập cái nêm hướng lên với yếu tố nén giá thể hiện rõ. Thanh khoản ủng hộ cho đà tăng trưởng ngắn hạn.

Chiến lược: Canh Mua. Mở vị thế Mua lên khi giá bứt phá vùng cản $370/unit. Hỗ trợ đến từ lượng OI gia tăng với thanh khoản giá bắt đáy xuất hiện.

III/ Chỉ báo Sentiment

Các yếu tố thị trường đang ủng hộ quan điểm xu hướng tăng trưởng giá cho mặt hàng Đồng. Cụ thể, lực Mua vượt lên so với áp lực Bán ra. Bên cạnh đó, sức mạnh xu hướng giá cũng bắt đầu cho thấy tín hiệu dòng tiền tham gia bắt đáy với 60%. Động lượng cũng ủng hộ quan điểm giá tăng với mức giao dịch nghiêng về chiều hướng tích cực. Các chỉ báo đảo chiều xu hướng giá cũng thật sự thấp với xác suất chỉ ở mức 33%, cho thấy chưa có khả năng giá đồng điều chỉnh. Rủi ro thấp và lực nén yếu cũng ủng hộ cho quan điểm Mua lên thời điểm này.

dong

Leave a Reply