February 9, 2023

I/ Xu hướng

Mặt hàng Đồng đã xuất hiện các lực Mua bắt đáy khá cụ thể khi nhìn yếu tố dòng tiền. Thực tế, các lệnh Mua lên đến sớm trong nhịp này được ủng hộ từ kỳ vọng phục hồi trong quý IV.2020. Sức mua từ phía Trung Quốc khi liên tiếp giải ngân vào cơ sở hạ tầng cũng góp phần đẩy giá tăng trưởng của mặt hàng nguyên liệu cơ bản này. Biến động giá theo đó cũng dâng cao và gợi ý các thế lệnh Mua lướt sóng trong phiên, khi kết hợp với độ bền xu hướng còn yếu. Lực cung và lực cầu thực tế không chênh nhau quá nhiều. Do vậy, nên cân nhắc mở lệnh Mua thăm dò cho đến khi có dấu hiệu quay trở lại từ dòng tiền lớn.

II/Phân tích kỹ thuật: Đồng

Hỗ trợ: $300/unit.

Kháng cự: $310/unit.

Tín hiệu: Mua lên.

Xu hướng tăng trưởng giá chưa bị vi phạm, mặc dù xuất hiện mẫu hình 2 đỉnh đảo chiều nhưng thanh khoản thấp không ủng hộ nhịp Bán này.

Chiến lược: Canh mua khi giá bứt phá vùng đỉnh kháng cự $310/unit.

Chỉ báo MACD đảo chiều kết hợp với RSX hướng lên đồng thuận với nhịp tăng giá.

III/Chỉ báo Sentiment: Đồng

Thị trường Đồng đang cân đối lực Mua và Bán khi cả hai cùng đạt tỷ lệ 19%. Nhưng nhìn vào sức mạnh giá và động lượng có thể nhận ra yếu tố bắt đáy đang khá cao. Bên cạnh đó, xác suất giá đảo chiều tăng sang giảm cũng chỉ ở mức 42%, do vậy chưa có khả năng giá đảo chiều trong thời điểm này. Nhưng với nhịp tăng mạnh trong giai đoạn gần đây, lực nén giá và mức độ đảo chiều xuất hiện tín hiệu cảnh báo nhất định về pha điều chỉnh kỹ thuật xuất hiện. Rủi ro giao dịch ở mức thấp là cơ sở để bám theo nhịp tăng trưởng giá từ Đồng trong giai đoạn này.

đồng

Leave a Reply