February 9, 2023

I/ Dòng tiền lớn

Đi ngược lại hoàn toàn so với thị trường Năng lượng, mặt hàng Khí Gas tự nhiên bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi lượng tiền đầu cơ rút đi. Có vẻ việc chuẩn bị áp dụng các chính sách về Năng lượng sạch từ giai đoạn của Tổng thống thuộc phe Dân chủ là nguyên nhân khiến cho lượng tiền tạo lập rút khỏi mặt hàng này. Nhìn vào diễn biến từ dữ liệu giá, có thể thấy rõ lượng tiền lớn đã rút đi từ giai đoạn 10 ngày trước đó, đi ngược hoàn toàn so với tâm lý chung. Việc vùng phân kỳ âm mở rộng với góc giảm từ đường dòng tiền (đường xanh), khiến cho cơ hội Bán phòng hộ ngược chiều với mã hàng này khá rõ ràng.

II/ Phân tích kỹ thuật: Khí Gas tự nhiên

Hỗ trợ: $2,43/unit.

Kháng cự: $2,8/unit.

Xu hướng: Xác lập xu hướng giảm giá dài hạn.

Mẫu hình: Vai đầu vai đảo chiều hoặc phân phối đỉnh với nhịp hồi kỹ thuật. Thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy lượng tiền đang rút đi nhanh chóng.

Chiến lược: Canh bán khi giá quay về vùng kháng cự 38.2% từ Fibonacci, tương đương với mức giá $2,65. Hầu hết các chỉ báo đều ủng hộ pha bán lần này.

III/ Chỉ báo Sentiment: Khí Gas tự nhiên

Các yếu tố thị trường đều cho thấy lực Bán đang chiếm ưu thế đáng kể so với lực Mua lên từ mặt hàng Gas tự nhiên. Cụ thể, mức Bán đạt 32%, trong khi lực Mua chỉ ở mức 19%. Sức mạnh giá quá yếu thể hiện rõ dòng tiền bắt đáy không tham gia giao dịch thời điểm này. Độ bền xu hướng giá và động lượng đi cùng pha cho thấy giá chưa có khả năng tăng trưởng trở lại. Nhìn vào các chỉ báo định lượng cũng ghi nhận xác suất giá đảo chiều giảm sang tăng ở mức 50%, nhưng lực nén và mức độ cảnh báo phục hồi kỹ thuật đang khá thấp. Nhìn vào chỉ báo rủi ro, tham gia Bán với mã hàng Gas khá hợp lý. Do vậy, nên bắt đầu mở các lệnh Bán theo xu hướng với mã hàng này.

khí gas

Leave a Reply