February 9, 2023

I/ Dòng tiền lớn

Thị trường Khí Gas tự nhiên có phản ứng đồng thuận với câu chuyện hạ tỷ trọng từ phía thị trường Năng lượng nói chung. Cụ thể, nhà đầu tư đang kỳ vọng OPEC+ tiếp tục đẩy mạnh sản lượng khi chuẩn bị có cú sốc cầu trong năm 2021, khi dịch chính thức đẩy lùi. Nguyên nhân sâu xa hơn đến từ các chính sách của Đảng dân chủ ủng hộ môi trường và năng lượng sạch khiến các quỹ đầu cơ Năng lượng liên tiếp xả vị thế nắm giữ và đẩy giá Gas về mức thấp hơn. Điều này cũng thể hiện rõ qua chỉ báo dòng tiền lớn tạo ra các nhịp kéo xả khá đều tay và mở rộng lực Bán so với tổng các vị thế từ thị trường chung.

II/Phân tích kỹ thuật

Hỗ trợ: $2,20/unit.
Kháng cự: $2,65/ unit.

Xu hướng: Duy trì xu hướng giảm kéo dài.

Mẫu hình: Thực hiện nhịp giảm theo sóng Elliot và xác lập vai đầu vai đảo chiều.

Chiến lược: Canh Bán khi đường cản kháng cự $2,43/unit được kiểm chứng thành công. Thanh khoản bắt đáy thấp khi giá nảy lên từ vùng $2,20/unit cho thấy cú hồi kỹ thuật sớm chấm dứt. MACD và RSX đều chuyển pha giảm ủng hộ.

III/ Chỉ báo Sentiment

Các yếu tố thị trường cho thấy sức ép từ phe Bán đang khá mạnh so với lực Mua lên hiện tại. Cụ thể, lực Bán đạt mức 31% so với lực Mua chỉ ở vùng 21%. Trong khi đó, sức mạnh giá cũng khá yếu khi chỉ ở vùng 36% cho thấy không có lực tiền tham gia bắt đáy xuất hiện. Độ bền xu hướng xác nhận giá đang đảo chiều giảm kể từ nhịp tăng trước đó với mức bền chỉ còn 14%. Động lượng lệch về phía tiêu cực với mức ghi nhận 42%. Trong khi đó, khả năng giá bật tăng trở lại không đáng kể với xác suất chỉ đạt 50%. Các vị thế Bán phòng hộ vẫn chưa gặp phải áp lực chốt lời với lực nén và mức độ đảo chiều ở vùng khá thấp. Rủi ro giao dịch và độ lệch chuẩn ổn định ủng hộ các vị thế Bán mới tham gia.

khi ga 30.12

Leave a Reply