February 6, 2023

I/ Dòng tiền lớn

Thị trường Lúa Mì trở nên khá rủi ro khi xuất hiện dấu hiệu cho thấy các quỹ đầu tư tìm cách kéo giá để tiếp tục động thái chốt lời. Cụ thể, trong giai đoạn dài ép giá Lúa Mỳ về mức sâu (từ thời điểm T-30), thời điểm giá tăng luôn là cơ hội để lực Bán chốt lời xuất hiện. Bên cạnh đó, tổng lượng vị thế từ thị trường chung trên thực tế cũng xác lập góc giảm trên đồ thị dữ liệu dòng tiền. Nhưng với vùng phân kỳ âm giảm mạnh so với thời điểm kéo xả trước đây, đồng thời đường dòng tiền (đường xanh) cũng bẻ góc tăng mạnh từ vùng đáy thấp (T-2) thể hiện khả năng vị thế Bán đã cạn.

II/ Phân tích kỹ thuật: Lúa mì

Hỗ trợ: $590/unit.

Kháng cự: $633/unit.

Xu hướng: Tích lũy ngang với biến động giá lớn.

Mẫu hình: Xác lập đáy đảo chiều với thanh khoản giá tăng trở lại.

Chiến lược: Canh Mua lướt sóng trong phiên.

Nhịp tăng được ủng hộ từ MACD và RSX đảo pha tăng trưởng ủng hộ. Tuy nhiên OI giảm cho thấy khả năng nhịp tăng mang tính rủi ro cao khi thiếu sự ủng hộ.

III/ Chỉ báo Sentiment: Lúa mì

Các yếu tố thị trường chung cho thấy Lực Mua đang hơn gấp đôi so với áp lực Bán ra. Sức mạnh giá chưa thể hiện lực tham gia bắt đáy từ dòng tiền lớn khi chỉ ở mức 55%. Độ bền xu hướng cũng khá thấp khi chỉ ở mức 16%, cho thấy pha tăng lần này cần nhiều thời
gian để xác thực. Động lượng giao dịch cũng khá trung tính khi chỉ ở vùng 52%. Nhìn vào các dữ liệu định lượng, xác suất giá đảo chiều giảm sang tăng chỉ ở mức 44%. Đồng thời, lực nén và mức độ đảo chiều xu hướng khá trung tính chưa cho cơ hội Mua dài hạn với mã hàng này. Nhưng khi rủi ro giao dịch thấp, chỉ ở mức 24%, đồng thời độ lệch chuẩn và biến động đảo chiều ổn định cho phép mở các thế lệnh Mua thăm dò trong ngắn hạn.lúa mì

Leave a Reply