I/ Xu hướng

Mặt hàng Ngô ngoài ghi nhận dòng tiền Mua bắt đáy đầu cơ thì chưa xác định được yếu tố tăng trưởng bền vững. Nguyên nhân vẫn từ việc dòng tiền cẩn trọng trước các quyết định giãn cách xã hội mới. Chỉ báo dòng tiền bắt đáy đang chiếm ưu thế nhất trong các yếu tố thị trường Ngô phân tích được. Nhưng kể cả chỉ báo này cũng không thật sự ấn tượng. Biến động giá cũng ở mức khá thấp, trong khi độ bền xu hướng điều tiết về sát ngưỡng yếu. Do vậy, trên nguyên tắc đà tăng trưởng trước đó không còn duy trì. Nên ưu tiên quan sát khi các tín hiệu giao dịch mới chưa được xác nhận.

II/Phân tích kỹ thuật: Ngô CBOT

  • Hỗ trợ: $488/unit.
  • Kháng cự: $550/unit.
  • Tín hiệu: Quan sát hoặc bán khi thủng vùng hỗ trợ mạnh từ Fibonacci 38,2%. Các chỉ báo bắt đầu cho tín hiệu Bán khi MACD và RSX đảo chiều hướng xuống, OI tăng mạnh.
  • Chiến lược: Ưu tiên quan sát hoặc canh Bán khi giá thủng vùng kháng cự mạnh. Thanh khoản tăng dội kết hợp với OI hướng lên cho thấy phe tạo lập bắt đầu hình thành vị thế Bán.

III/Chỉ báo Sentiment: Ngô CBOT

Nhìn vào các yếu tố thị trường, có thể ghi nhận độ bền xu hướng tăng trưởng giá Ngô vẫn còn rất ấn tượng. Đồng thời, lực Mua vượt hơn so với áp lực Bán ra. Nhưng một lần nữa câu chuyện về sức mạnh giá lại rất yếu (34%) khiến cho cơ hội giá tăng trở lại ngắn hạn không thật sự cao. Cảnh báo tiếp theo đến từ chỉ báo định lượng khi xác suất đảo chiều tăng đột biến (69%), lực nén và mức độ cảnh báo đảo chiều cũng thật sự đáng kể. Đi cùng với rủi ro và biến động giá lớn, nhà đầu tư nên ưu tiên quan sát trong thời điểm hiện tại. Ưu tiên chiều Bán trong tình huống áp lực điều chỉnh giá tăng.

Screen Shot 2021 01 25 at 1.34.38 PM

Leave a Reply