Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 12/10/2021: Ưu tiên quan sát, nếu giá phá qua vùng hỗ trợ và đóng cây nến đỏ xác nhận thì có thể vào lệnh bán. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 19/10/2021:

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 19/10/2021

I/ Điểm tin

Trong báo cáo Cung – cầu tháng tháng trước, USDA đã tăng nhẹ ước tính năng suất ngô lên mức 176.3 giạ/mẫu. Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam, số liệu này sẽ không bị điều chỉnh trong hôm nay hoặc nếu có thì sẽ là thay đổi nhỏ và không có quá nhiều tác động lên giá. Áp lực lên giá ngô sẽ đến từ việc mức tồn kho ở Mỹ cuối niên vụ 21/22 tăng lên, ngay cả trong trường hợp năng suất cây trồng có thể giảm nhẹ.

Tồn kho ngô cuối niên vụ 20/21 đã tăng 49 triệu giạ trong báo cáo cuối tháng 9. Trong khi đó, các số liệu về nhu cầu lại khó có thể tăng. Đàn gia súc của Mỹ trong báo cáo Cung – cầu tháng 9 đã giảm nhẹ so với năm ngoái nên tiêu thụ ngô trong sản xuất TĂCN sẽ không thể tăng lên.

Xuất khẩu ngô của Mỹ sang Trung Quốc cũng giảm dần trong tháng 7 và tháng 8. Mới gần đây cơn bão Ida gây ra hư hỏng và thiệt hại tại các cảng xuất khẩu càng gây cản trở cho hoạt động giao hàng ở Mỹ. Lượng ngô bán ra hàng tuần của Mỹ từ đầu năm đến nay thấp hơn 32% so với cùng thời điểm năm ngoái.

II/ Xu hướng

Sau một đợt tăng mạnh hiện giá ngô đang Sideway trong một khung giá lớn. Hiện tại, giá tạo xu hướng sideway ngắn giữa 2 vùng kháng cự và hỗ trợ sau nhịp tăng mạnh trước đó. Cây nến trong biểu đồ khung H4 trước đó cho thấy lực bán khá mạnh, tuy nhiên hiện đang gặp vùng hỗ trợ cứng và test lại vùng này.

III/ Phân tích kỹ thuật

  • Khuyến nghị: Ưu tiên quan sát, nếu giá phá qua vùng hỗ trợ và đóng cây nến đỏ xác nhận thì có thể vào lệnh bán. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.
  • Kháng cự: 545’4 – 548’4 Unit
  • Hỗ trợ: 527’2 – 532’0 Unit
  • Chiến lược: SELL 522’0-523’6 Unit
    • TP: 516’6 Unit
    • SL: 528’4 Unit

Screen Shot 2021 10 12 at 6.12.02 PM

Leave a Reply