Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 23/09/2021: Có thể vào lệnh mua khi giá hồi về vùng hợp lưu giữa 2 đường SMA20 và SMA50 khung H1. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 23/09/2021

Khuyến nghị giao dịch Ngô ngày 23/09/2021

I/ Điểm tin

Giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Chicago tăng 8-1/2 US cent lên 5,25-1/2 USD/bushel. 

Giá ngô kỳ hạn của Mỹ phục hồi sau 4 phiên sụt giảm, được thúc đẩy bởi việc mua vào theo chỉ số kỹ thuật và các quỹ khi giá dầu thô và các thị trường chứng khoán tăng, bù cho áp lực vụ thu hoạch đang tăng tốc tại Mỹ. Đậu tương và lúa mì kỳ hạn cũng tăng.

Ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn giao dịch Chicago tăng 8-1/2 US cent lên 5,25-1/2 USD/bushel. Hợp đồng này giữ mức hỗ trợ kỹ thuật tại điểm trung bình động 200 ngày nhưng phải vật lộn để vượt qua mức kháng cự tại mức trung bình 20 ngày.

Đà tăng của giá ngô bị hạn chế bởi nguồn cung đang tăng từ vụ thu hoạch của Mỹ. Nông dân sẽ đạt được tiến độ vụ thu hoạch nhanh chóng trong bối cảnh dự báo khô hạn trên khắp vùng Midwest và Delta trong 10 ngày tới.

II/ Xu hướng

Giá tuy vẫn đang trong xu hướng giảm, nhưng khi quan sát lực nến trong các khung thời gian nhỏ hơn cho thấy lực mua đang tăng lên khi nến xanh xuất hiện nhiều hơn với các cây nến thân dày. Đặc biệt trong khung D1 xuất hiện mô hình đảo chiều outside bar báo hiệu cho việc có thể phá vỡ xu hướng giảm hiện tại và tăng trưởng trở lại. Hiện giá đang tạo nhịp hồi nhẹ.

III/ Phân tích kỹ thuật

  • Khuyến nghị: Có thể vào lệnh mua khi giá hồi về vùng hợp lưu giữa 2 đường SMA20 và SMA50 khung H1. Đặt dừng lỗ phòng vệ rủi ro.
  • Kháng cự: 536’2 – 537’2 Unit
  • Hỗ trợ: 507’0 – 513’4 Unit
  • Chiến lược: BUY 519’6 – 520’4 Unit
    • TP: 528’6 Unit
    • SL: 516’4 Unit

N1

N2

Leave a Reply