February 9, 2023

I/ Dòng tiền lớn

Mã hàng Ngô đang vận động theo thị trường chung thay vì có câu chuyện riêng trong giai đoạn gần đây. Điều này cũng thể hiện rõ qua diễn biến không có sự khác biệt nhiều giữa lượng tài sản tích lũy từ các quỹ đầu cơ Nông sản và tổng các vị thế nhỏ lẻ từ thị trường chung. Cụ thể, đường dòng tiền lớn (đường xanh) liên tục trùng sát với đường tổng vị thế (đường đỏ) không bộc lộ cơ hội giao dịch mới trong khoảng 10 ngày trở lại đây. Có thể ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ đến từ yếu tố mùa vụ, nhưng thực tế chưa đủ cơ sở để ghi nhận xu hướng tăng trưởng mới. Do vậy, nên ưu tiên quan sát hoặc chỉ mở lệnh Mua thăm dò trong giai đoạn này.

II/ Phân tích kỹ thuật: Ngô

Hỗ trợ: $400/unit.

Kháng cự: $440/unit.

Xu hướng: Tăng trưởng giữa sóng.

Mẫu hình: Điều chỉnh kỹ thuật về lại đường hỗ trợ xu hướng dài hạn.

Chiến lược: Canh Mua khi giá bứt phá khỏi vùng cản kháng cự hiện tại $425/unit. Lượng OI tăng trưởng mạnh cho thấy tư duy đẩy giá từ dòng tiền Mua lên vẫn xuất hiện củng cố lệnh Mua này.

III/ Chỉ báo Sentiment: Ngô

Các yếu tố thị trường cho thấy Lực Mua đang gấp đôi so với áp lực Bán ra. Cụ thể, lực Mua lên chỉ ở mức 30%, trong khi lực Bán chỉ ở mức 18%. Độ bền xu hướng ủng hộ cho đà tăng trưởng giá lần này khi thậm chí còn vượt trên lực Mua lên. Nhưng yếu tố hụt hơi bắt đầu ghi nhận khi động lượng giá và sức mạnh dòng tiền đo được ở mức khá trung tính. Dữ liệu định lượng cũng khi nhận xác suất đảo chiều xu hướng giá ở mức 57%, mức độ cảnh báo đảo chiều đạt đến 79% gợi ý điều chỉnh kỹ thuật sẽ đến sớm. Trong khi đó, lực nén giá thể hiện áp lực chốt lời chưa nhiều với thông số ghi nhận chỉ ở mức 39%. Thêm vào đó, rủi ro giao dịch, độ lệch chuẩn và biến động giá ở mức vừa phải cho phép tiếp tục mở các lệnh Mua theo nhịp tăng trưởng lần này.

ngô

Leave a Reply