Khuyến nghị giao dịch sản phẩm Ngô ngày 23/09/2022: Kế hoạch tiếp tục chờ mua tại 2 vùng hỗ trợ. Chờ tạo đáy thành công bằng tín hiệu nến xanh tại các vùng hỗ trợ để vào lệnh mua.

0
15

I/ Điểm tin

USDA báo cáo lượng đặt hàng ngô xuất khẩu là 182 nghìn tấn trong tuần kết thúc vào ngày 15/09. Con số này thấp hơn nhiều so với mức dự kiến ​​từ 400 nghìn đến 850 nghìn tấn. Các lô hàng ngô là 563.029 tấn, con số ghi nhận đã tăng 32% trong tuần. Cam kết ngô lũy kế đạt 12,48 triệu tấn tính đến ngày 15/09 thấp hơn so với 24,94 triệu tấn vào thời điểm này năm ngoái. Mặc khác, Trung Quốc nắm giữ 27% tổng số sản lượng ngô, so với 47,7% thị phần vào thời điểm này năm ngoái.

FAS của USDA báo cáo không có doanh số bán hàng triệu USD trong tuần – với cam kết 240 nghìn tấn cho mùa vụ trong 3 tuần đầu tiên.

IGC báo cáo ước tính của họ về sản lượng ngô 22/23 là 1,168 tỷ tấn. Cho thấy là mức giảm 11 triệu tấn so với dự báo trước đó của họ và hiện giảm 51 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước (vẫn tăng 32 triệu tấn so với năm 2020/21). IGC đã giảm mức tiêu thụ toàn cầu của họ xuống 6 triệu tấn, thương mại toàn cầu giảm 1 triệu tấn và các kho dự trữ thực hiện giảm 3 triệu tấn xuống còn 262.  

II/ Tín hiệu kỹ thuật

Xu hướng: Tăng trưởng.

Sau khi tăng trưởng mạnh chạm ngưỡng kháng cự ở 697, giá ngô đã tạo nhịp hồi về vùng 683 và di chuyển khá chậm. Tuy nhiên giá vẫn nằm trong đà tăng trưởng và hiện tại được xác định như một nhịp hồi kỹ thuật về vùng hợp lưu tín hiệu của vùng hỗ trợ và trendline tăng. Kế hoạch tiếp tục chờ mua tại 2 vùng hỗ trợ. Chờ tạo đáy thành công bằng tín hiệu nến xanh tại các vùng hỗ trợ để vào lệnh mua.

III/ Kế hoạch giao dịch

Kế hoạch 1: Chờ mua ở vùng hỗ trợ thứ nhất: 683 – 686, chốt lời ở giá 697, dừng lỗ 675.

  • Chiến lược 1: BUY 683 – 686
  • TP: 697 ~ 700 USD
  • SL: 675 ~ -400 USD

Kế hoạch 2: Chờ mua ở vùng hỗ trợ thứ hai: 673 – 676, chốt lời 1 ở giá 683, chốt lời 2 ở giá 697, dừng lỗ 667.

  • Chiến lược 2: BUY 673 – 676
  • TP 1: 683 ~ 500 USD
  • TP 2: 697 ~ 1.200 USD
  • SL: 667 ~ -300 USD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here