February 9, 2023

I/ Xu hướng

Mặt hàng Xăng có dao động khá mạnh và tương quan chặt chẽ với nhóm ngành năng lượng nói chung. Thị trường bước vào giai đoạn rung lắc được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng mạnh đến giá xăng dầu.

Nhìn vào yếu tố thị trường, hiện tượng tiền tham gia mạnh nhưng với yếu tố lực Cung thắng thế so với lực Cầu cho thấy các vị thế này đánh cược vào nhịp giảm của mã xăng RBOE nhiều hơn là mua bắt đáy. Biến động giá ở vùng chấp nhận được với độ bên xu hướng thấp ủng hộ các kiểu lệnh Bán lướt sóng theo pha điều chỉnh giá lần này.

II/ Phân tích kỹ thuật:

Hỗ trợ: 1.04/unit.

Kháng cự: $1.2/unit.

Tín hiệu: Bán.

Mẫu hình đỉnh phân phối đảo chiều xuất hiện với thanh khoản cao gây vỡ nền giá 61.8% từ chỉ báo Fibonacci.

Chiến lược: canh bán khi giá thủng 61.8% hỗ trợ Fib, tương ứng với vùng $1.15/unit. Chỉ báo MACD và RSX chưa thật sự đồng thuận khi cho tín hiệu đảo chiều tăng giá. Lượng OI duy trì khá ổn định chưa thể hiện tư duy mới từ dòng tiền lớn lúc này.

III/ Chỉ báo Sentiment:

Chênh lệch lực Cung và lực Cầu không đáng kể với mã hàng xăng RBOE. Cụ thể, lực Bán đạt mức 59%, trong khi lực mua chỉ ở mức 21%. Sức mạnh giá đạt 59% cho thấy lực nén với giá đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Độ bền xu hướng còn yếu chưa đồng thuận cho pha tăng trưởng mới xuất hiện.

Nói cách khác, các tín hiệu giao dịch còn khá mù mờ với mã hàng này. Nhưng nhìn về dữ liệu định lượng, có thể thấy khả năng đảo chiều đã lên đến mức 63%, qua đó cho kỳ vọng giá xăng sẽ điều chỉnh khi pha tăng trước đó kết thúc. Lực nén và mức độ cảnh báo gợi ý biến động này đang chuẩn bị xuất hiện. Rủi ro đầu tư khá thấp với độ lệch chuẩn cao và biến động vừa phải cho phép lệnh Bán lướt sóng.

Screenshot 255

Leave a Reply