a

Sự phát triển không ngừng của thị trường tài chính chứng khoán và hàng hóa đã tạo ra dữ liệu khổng lồ theo thời gian đã đặt ra thách thức lớn về xử lý dữ liệu và yêu cầu sự ứng dụng của công nghệ tiên tiến hơn để phân tích .

Trong việc quản lý rủi ro giao dịch chứng khoán và hàng hóa , AI đã trở thành một công cụ mạnh mẽ. Không chỉ nhóm ngành năng lượng, kim loại quý, nguyên liệu công nghiệp mà còn nhiều nhóm hàng hóa khác cũng đã chứng kiến sự ứng dụng đáng kể của AI trong những năm gần đây, khi các công ty cố gắng quản lý rủi ro hiệu quả trong một thị trường ngày càng biến động.

Minos đạt giải thưởng công nghệ sáng tạo năm 2022

Chuyên gia Michel James từ Minos Markets Limited cho rằng sử dụng thuật toán học máy để xác định các mẫu dữ liệu trên thị trường trong quản lý rủi ro giao dịch tài chính. Bằng cách phân tích các bộ dữ liệu lớn về thông tin thị trường lịch sử, các thuật toán này có thể dự đoán các biến động giá trong tương lai bằng cách xác định mối tương quan giữa các chỉ số thị trường khác nhau.

Ví dụ, trong giao dịch dầu khí, thuật toán học máy có thể được huấn luyện trên dữ liệu liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá, chẳng hạn như xu hướng cung cầu, sự kiện chính trị và thay đổi trong nền kinh tế toàn cầu. Từ việc phân tích những điểm dữ liệu này, hệ thống AI có thể cung cấp đánh giá rủi ro và phân tích dự đoán thời gian thực, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh về mua bán hàng hóa phái sinh.

AI cũng được sử dụng để phân tích bài viết tin tức và nguồn thông tin thị trường khác thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Các thuật toán NLP có thể tự động quét các bài viết tin tức và dữ liệu truyền thông xã hội để xác định các rủi ro tiềm ẩn và cơ hội không dễ nhìn thấy ngay lập tức đối với những nhà giao dịch.

Ví dụ, trong ngành nguyên liệu công nghiệp và kim loại quý , thuật toán NLP có thể theo dõi các bài viết tin tức và dữ liệu truyền thông xã hội để tìm thông tin liên quan đến sự bất ổn chính trị, sự cố trong đường ống và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cung cầu. Hệ thống quản lý rủi ro dựa trên NLP cung cấp tín hiệu cảnh báo sớm về các rủi ro tiềm ẩn trên thị trường, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh về tham gia hoặc rời khỏi thị trường.

AI cũng có thể tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Bằng cách mô phỏng các kịch bản và thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau, các thuật toán AI có thể xác định các chiến lược hiệu quả nhất để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Các hệ thống giao dịch dựa trên AI có thể phân tích sự khác biệt giá phức tạp và xác định cơ hội trong thị trường chứng khoán khó nhìn thấy đối với con người. Bằng cách tự động xác định và thực hiện các giao dịch dựa trên sự khác biệt giá này, hệ thống AI giúp các công ty quản lý rủi ro hiệu quả và tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Một lợi thế khác của hệ thống quản lý rủi ro dựa trên AI là khả năng thích nghi nhanh chóng với thay đổi trong điều kiện thị trường. Trong thị trường biến động, điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và nhà giao dịch cần có khả năng phản ứng nhanh chóng để bảo vệ đầu tư.

Hệ thống AI có thể được lập trình để theo dõi dữ liệu thị trường thời gian thực và điều chỉnh các chiến lược giao dịch tương ứng. Bằng cách sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán sự di chuyển của thị trường, các hệ thống này giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng về việc mua hoặc bán hàng hóa phái sinh, giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Trả lời