June 3, 2023
tra cuu bhxh 7 1904163928

Một trong những cách để người lao động tự do được hưởng lương hưu khi về già chính là tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện. Vậy từ năm 2023, mức đóng BHXH tự nguyện thay đổi như thế nào?

Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động được quy định tại Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP như sau:

Mức đóng/tháng = 22% * Mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện – Mức Nhà nước hỗ trợ đóng

Trong đó:

– Mức thu nhập đóng BHXH sẽ do người lao động tự chọn nhưng phải đảm bảo:

+ Thấp nhất = Mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng (theo Điều 3 Nghị định 07/2021/NĐ-CP, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2023 = 1,5 triệu đồng).

+ Cao nhất = 20 x Mức lương cơ sở.

– Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm:

Mức đóng BHXH tự nguyện thay đổi ra sao từ năm 2023? - Ảnh 2.

Mức đóng BHXH tự nguyện năm 2023

Phụ thuộc vào mức thu nhập chọn đóng BHXH tự nguyện, mỗi người lao động sẽ phải đóng theo các mức khác nhau nhưng không được thấp hơn giới hạn tối thiểu hoặc vượt quá giới hạn tối đa sau đây:

Mức đóng BHXH tối thiểu:

Mức đóng BHXH tự nguyện thay đổi ra sao từ năm 2023? - Ảnh 3.

Mức đóng BHXH tối đa:

Do có sự thay đổi về lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 nên mức đóng BHXH tự nguyện tối đa trong năm 2023 cũng có sự điều chỉnh như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thay đổi ra sao từ năm 2023? - Ảnh 4.

Leave a Reply