13059358

Điểm đảo chiều
Được dự đoán tại 1302,75.
Khuyến nghị
Xu hướng tăng lấn át khi 1302,75 hỗ trợ.
Kịch bản thay thế
Giảm phá vỡ mức 1302,75, sẽ kỳ vọng 1289,00 và 1281,00.
Bình luận
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) đang mua quá nhiều (>70). Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 1302,64 và 1298,48)
Ngưỡng hỗ trợ và Kháng cự :
1355,50 **
1347,25 *
1339,25 **
1331,00
1314,75 Gần nhất
1308,25
1302,75 **
1289,00 *
1281,00 **

Trả lời