13054906

Điểm đảo chiều (mức vô hiệu)
4492,00
Khuyến nghị
MUA ở trên mức tỷ giá 4492,00 với mục tiêu mở rộng lên 4539,00 & 4564,00.
Chiến lược thay thế: nếu xuống dưới 4492,00 có thể giảm tới 4463,00 & 4440,00.
Tư vấn kĩ thuật
Điểm kháng cự tiếp theo là 4539,00 và sau là 4564,00.
4590,00
4564,00
4539,00
4518,00
4492,00
4463,00
4440,00
Số lượng dấu hoa thị thể hiện sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự.

Trả lời