June 3, 2023
tcb anh 2 16750849107821229414474

Trước tình hình kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, và ngành ngân hàng nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức, thì ngân hàng Techcombank  ( HOSE: TCB) vẫn tăng trưởng doanh thu tốt và tiếp tục phấn đấu các mục tiêu tăng trưởng trong các quý tiếp theo

Kết thúc quý đầu năm 2023, ngân hàng Techcombank tiến hàng báo cáo doanh thu với con số lợi nhuận 5.600 tỷ lợi nhuận trước thuế, tỉ lệ nợ xấu còn 0.85% 

Theo đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.500 tỷ giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước, và biên lãi thuần giảm 4,6 % ( tính trong 12 tháng gần nhất )

Nhiều mảng có thu nhập tăng như tiền gửi và thưởng tín dụng tăng lần lượt là 8.1% và 9.3% , hoạt động dịch vụ đạt 2.200 tỷ tăng 14 .2 % so với cùng kỳ năm ngoái , chủ yếu thu phí từ dịch vụ thẻ ( đạt 455 tỷ đồng, tăng  303.3 % so với cùng kỳ năm ngoái )

Nhìn chung lợi nhuận trước thuế của Techcombank đã đạt 26% chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023

Tập đoàn cũng cho biết , chỉ riêng tháng 4  tỉ lệ khách hàng tự đăng ký mở tài khoản online tăng gấp 7 lần so với tháng 1 2023. 

HIện tại tổng số lượng khách hàng của Techcombank đã đạt con số 11.2 triệu khách hàng trong đó có 424.000 khách hàng mới, 68% khách hàng của Techcombank là từ những nền tảng số.

Ngân hàng cũng cân đối mức lãi suất để phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng, khiến cho khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ tốt hơn. Đối với khách hàng cá nhân, dư nợ cho vay tăng 28.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với khách hàng doanh nghiệp , dư nợ cho vay tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Cuối quý 1, tổng tài sản của  Techcombank đạt 723.5 nghìn tỷ, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng  3.5% so với quý trước.

Leave a Reply