plus and minus daily profit stock exchange numbers 2210x1473 1

Ngày 11/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố bổ sung 11 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ.

Nguyên nhân chính là do các công ty này chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2022. Cụ thể, trong số 11 cổ phiếu bị cắt giảm ký quỹ, có 9 công ty chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc sau ngày hạn chót, bao gồm ABS, EVG, HBC (HM:HBC), HPX, IBX, LDG (HM:LDG), NVL (HM:NVL), TTB và TVB. Cổ phiếu VJC (HM:VJC) bị cắt giảm do lợi nhuận ròng năm 2022 bị âm.

Cổ phiếu PLP bị cắt giảm do báo cáo tài chính năm 2022 có ý kiến ​​kiểm toán không hợp lệ. Trước đó, ngày 4/4, HOSE đã công bố danh sách 74 cổ phiếu bị cắt giao dịch ký quỹ quý II. Nguyên nhân chính của việc cắt giảm margin là do các cổ phiếu trong diện cảnh báo (23 cổ phiếu) và các công ty có lãi/lỗ ròng trên BCTC kiểm toán năm 2022 âm (17 cổ phiếu).

Nguồn: Investing

Trả lời