VND

Sau khi thống nhất áp dụng mức lãi suất trần 9,5%, các ngân hàng mới đây tiếp tục đạt được đồng thuận giảm lãi suất huy động thêm 0,5 điểm % trước ngày 6/3. Riêng nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, do mức lãi suất đã thấp nên sẽ chỉ giảm khoảng 0,2%/năm so với hiện hành. Như vậy sẽ có một làn sóng giảm lãi suất mới trên diện rộng.

Chưa đến ngày áp dụng quy định nhưng nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ngay trong đầu tháng 3, có thể kể đến một số ngân hàng:

  • Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HM:MSB) đã áp dụng lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt giảm 0,5 điểm % so với trước đó. Hiện mức lãi suất huy động cao nhất tại MSB đã giảm từ 9,5% xuống còn 9%/năm, dành cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên theo hình thức trực tuyến.
  • PG Bank cũng giảm 0,3 – 0,7 điểm % ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Trong đó, lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 6 tháng giảm từ 8,3% xuống 7,8%, 12 tháng giảm từ 8,3% xuống 8% và 24 tháng giảm từ 8,5% xuống 7,8%.
  • PVComBank giảm lãi suất huy động cao nhất dành cho kỳ hạn 3 tháng từ 6% xuống còn 5,7%, kỳ hạn 6 tháng giảm từ 9,2% xuống còn 8,4%, kỳ hạn 12 tháng giảm từ 9,2% xuống 8,9%.
  • Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB (HM:OCB) đã đồng loạt hạ 0,5% lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn từ 6 -12 tháng. Cụ thể, tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm thông thường tại quầy giảm từ 8,9%/năm xuống 8,4%/năm; đồng thời lãi suất online cũng giảm 0,5 điểm % xuống 8,8%/năm. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đến 8 tháng chỉ còn 7,7%/năm (tại quầy) và 8,5%/năm (online). Lãi suất kỳ hạn 9 tháng – 11 tháng giảm xuống 7,9%/năm (tại quầy) và 8,6%/năm (online).
  • Saigonbank cũng công bố biểu lãi suất huy động mới. Trong đó, lãi suất các kỳ hạn từ 6 – 9 tháng giảm đồng loạt từ mức 9,2 – 9,3%/năm xuống 8,9%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm từ 9,4%/năm xuống 9%/năm.

Không chỉ riêng các ngân hàng trong nước, ngân hàng ngoại Hong Leong Bank vừa qua cũng giảm lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 6 tháng từ 9,1% xuống 8,9%; kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng cũng giảm xuống còn 8,7% từ mức 8,9% trước đó.

Hiện tại trong 35 ngân hàng được khảo sát vào ngày 3/3, mức lãi suất niêm yết cao nhất mà các nhà băng áp dụng là 9,5%/năm. Theo đó, có 5 ngân hàng áp dụng lãi suất 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng, phần lớn ngân hàng trong nhóm có quy mô nhỏ như: Bảo Việt (HN:BVS) Bank, Kiên Long Bank, Nam A Bank, VietA Bank và SCB. Ngoài ra, còn có 11 ngân hàng khác niêm yết lãi suất cao nhất dành cho kỳ hạn 12 tháng từ 9%.

Trả lời