February 6, 2023

Nông dân Mỹ đã thu hoạch được hơn một nửa số ngô và 3/4 số đậu tương, theo báo cáo của USDA về tiến độ cây trồng. Mặt khác, xếp hạng chất lượng cây trồng không có nhiều thay đổi  kể từ báo cáo tuần trước.

Ngô

USDA ước tính số ngô được xếp hạng chất lượng Tốt / Xuất sắc đạt 61%, tương tự một tuần trước.

Tính đến Chủ nhật (18/10), 60% ngô của Hoa Kỳ đã được thu hoạch, cao hơn so với mức trung bình trong 5 năm (43%). Illinois đã thu hoạch được  77% vụ mùa, trong khi mức trung bình 5 năm tại bang này là 65%. USDA đánh giá vụ thu hoạch ngô Nebraska hoàn thành 58% so với mức trung bình 5 năm là 50%.

Vụ ngô Iowa, tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2020, thu hoạch được 65%,  vượt trội so với mức trung bình năm năm là 29%.

Lượng ngô chín được USDA chốt ở mức 97%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 94%. 

Đậu tương

USDA đánh giá có 97% số đậu tương của Mỹ được làm rụng lá để chuẩn bị thu hoạch. Mức trung bình 5 năm là 94%.

Tính đến Chủ nhật, 75% sản lượng đậu tương của Hoa Kỳ đã được thu hoạch, cao hơn mức trung bình 5 năm là 58%. 

Tại Iowa, sản lượng đậu tương thu hoạch được đã đạt 90%, trong khi con số trung bình 5 năm là 52%. Đối với Nebraska, 92% lượng đậu tương được thu hoạch, so với mức trung bình 58% trong 5 năm.

Tại Illinois, 81% lượng đậu tương đã được thu hoạch, cao hơn mức trung bình 66% trong 5 năm.

Lúa mì

Trong báo cáo hôm thứ Hai (19/10), USDA đánh giá 77% vụ lúa mì của Mỹ đã được gieo trồng. Mức trung bình 5 năm cho chỉ số này là 72%.

Theo USDA, tiến độ và tình trạng cây trồng dựa trên dữ liệu khảo sát được thu thập mỗi tuần từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11. “Các cuộc điều tra về tiến độ và điều kiện cây trồng bao gồm dữ liệu đầu vào từ khoảng 3.600 người có nghề nghiệp liên quan đến khả năng quan sát và được thường xuyên tiếp xúc với nông dân tại địa phương của mình. Dựa trên các định nghĩa tiêu chuẩn, những người này ước tính một cách chủ quan tiến độ của cây trồng qua các giai đoạn phát triển khác nhau, cũng như tiến độ của các hoạt động của người sản xuất. Họ cũng đưa ra những đánh giá chủ quan về điều kiện cây trồng ”, USDA tuyên bố trong báo cáo hôm thứ Hai.

Nguồn: Agriculture.com

Leave a Reply