February 7, 2023

Theo USDA, sản lượng thu hoạch đậu tương vượt trội hơn so với ngô. Mặt khác, đánh giá về tiến độ mùa vụ cũng được cải thiện so với báo cáo tuần trước.

Ngô

Chất lượng ngô đạt mức Tốt/ Xuất sắc theo ước tính của USDA là 62%, tăng lên từ mức 61% một tuần trước.

Tính đến Chủ nhật, 25% ngô của Hoa Kỳ đã được thu hoạch so với mức trung bình 24% trong 5 năm. Ở Illinois, con số này là 26%, trong khi mức trung bình 5 năm ghi nhận là 11%. USDA đánh giá thu hoạch ngô Nebraska hoàn thành 10% so với mức trung bình 4% trong 5 năm.

Vụ ngô ở Iowa, tính đến ngày 4/10, thu hoạch được 25% so với mức trung bình 10% trong 5 năm.

USDA đã chốt mức độ chín của ngô Mỹ là 87%, cao hơn mức trung bình 5 năm (78%). 

Đậu tương

Theo USDA, 85% đậu tương của Mỹ đã được làm rụng lá để chuẩn bị thu hoạch, so với mức trung bình 5 năm là 82%.

Trong báo cáo, cơ quan này ước tính số đậu tương được xếp vào mức Tốt/ Xuất sắc đạt 64%, không thay đổi so với 1 tuần trước.

Tính đến Chủ nhật (4/10), 38% đậu tương của Hoa Kỳ đã được thu hoạch, cao hơn mức trung bình 5 năm là 28%. 

Sản lượng đậu tương thu hoạch ở Iowa là 55%, trong khi mức trung bình trong 5 năm là 20%. Tương tự đối với Nebraska, sản lượng vượt hơn gấp đôi so với mức trung bình 25%, đạt 55%.

Ở Illinois, 30% lượng đậu nành đã được thu hoạch, so với mức trung bình 33% trong 5 năm.

Lúa mì

Trong báo cáo hôm thứ Hai (5/10), USDA đánh giá lượng lúa mì mùa đông của Mỹ được gieo trồng đạt 52%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 47%.

Theo USDA, tiến độ và tình trạng cây trồng dựa trên dữ liệu khảo sát được thu thập mỗi tuần từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11. “Các cuộc điều tra về tiến độ và điều kiện cây trồng bao gồm dữ liệu đầu vào từ khoảng 3.600 người có nghề nghiệp liên quan đến khả năng quan sát và được thường xuyên tiếp xúc với nông dân tại địa phương của mình. Dựa trên các định nghĩa tiêu chuẩn, những người này ước tính một cách chủ quan tiến độ của cây trồng qua các giai đoạn phát triển khác nhau, cũng như tiến độ của các hoạt động của người sản xuất. Họ cũng đưa ra những đánh giá chủ quan về điều kiện cây trồng ”, USDA tuyên bố trong báo cáo hôm thứ Hai (5/10).

Nguồn: Agriculture.com

Leave a Reply