Xếp hạng 10 công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới theo sản lượng trong Quý 1 năm 2023 dựa trên dữ liệu hàng quý được báo cáo công khai.

Xếp hạng này không bao gồm Polyus, công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga và là một trong những công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới, đã quyết định chuyển từ báo cáo hàng quý sang nửa năm về kết quả hoạt động và báo cáo tài chính hợp nhất có hiệu lực từ nửa đầu năm 2022.

Newmont là nhà sản xuất vàng hàng đầu trong quý 1 năm 2023. Sản lượng vàng do công ty sản xuất đã giảm 5% xuống còn 1.273 nghìn ounce so với quý trước chủ yếu do thu hồi của nhà máy thấp hơn và loại quặng được nghiền tại Peñasquito do sắp xếp lại mỏ theo kế hoạch, tác động về việc đóng cửa nhà máy tại Tanami do sự kiện mưa và sản lượng thấp hơn tại Mỏ vàng Nevada.

gold mining 0619

Barrick đứng thứ hai với 952 nghìn ounce vàng được sản xuất vào Q1 2023, giảm 4% so với Q1 2022 (990 nghìn ounce). Công ty cho biết sản lượng quý 1 năm 2023 của họ phù hợp với kỳ vọng sau khi bảo trì theo kế hoạch tại Nevada Gold Mines và bắt đầu vận hành nhà máy tại Pueblo Viejo.

Agnico Eagle đứng thứ ba với sản lượng vàng phải trả là 813 nghìn ao xơ trong quý 1 năm 2023, tăng 23% so với 661 nghìn ao xơ được sản xuất trong quý 1 năm 2022. Công ty giải thích rằng sản lượng vàng phải trả của họ tăng so với cùng kỳ năm ngoái do có thêm ngày nghỉ sản xuất trong giai đoạn 2023 tại các mỏ Detour Lake, Fosterville và Macassa.

AngloGold Ashanti đứng thứ tư và được sản xuất 584 nghìn ounce trong quý 1 năm 2023, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, với hiệu suất mạnh mẽ từ các mỏ Obuasi và Iduapriem được bù đắp bằng sản lượng thấp hơn từ các hoạt động của Kibali, Siguiri và Brazil.

Gold Fields đứng thứ năm. Sản lượng vàng quy đổi tương đương của công ty là 577 nghìn ounce trong quý 1 năm 2023, phần lớn không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Zijin Mining của Trung Quốc đã sản xuất 513 nghìn ounce vàng trong quý 1 năm 2023, tăng 22% so với quý 1 năm 2022.

Newcrest đã sản xuất 510 nghìn ounce vàng trong Q1 2023, tăng 6% so với Q1 2022 (480 nghìn ounce).

Kinross đã sản xuất được 466 nghìn ounce vàng tương đương trong quý 1 năm 2023. Trong quý 1 năm 2022, công ty đã sản xuất được 509 nghìn ounce (bao gồm cả các hoạt động đã ngừng hoạt động).

Freeport-McMoRan đã sản xuất 405 nghìn ao xơ vàng trong quý 1 năm 2023, giảm 2,4% so với quý 1 năm 2022 (415 nghìn ao xơ).

Tài nguyên sao phương bắc là thứ mười. Công ty đã sản xuất 363 nghìn ounce vàng trong quý 1 năm 2023, giảm 4% so với quý 1 năm 2022.

Trả lời