uaqiog

Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đã thông báo rằng ông dự định chuyển nhượng quyền sở hữu 50,8 triệu cổ phiếu VIC (tức là 95% vốn điều lệ của CTCP Di chuyển xanh và Thông minh – GSM, một doanh nghiệp cho thuê và kinh doanh xe taxi điện) từ sở hữu cá nhân để góp vốn vào công ty này. Giá trị vốn góp được xác định là 2.850 tỷ đồng, dựa trên giá bình quân 50 phiên của cổ phiếu VIC tính đến ngày 27/3/2023. Thương vụ giao dịch sẽ được thực hiện từ ngày 21/3 đến 19/4.

Sau khi giao dịch hoàn tất, ông Vượng sẽ giữ lại 691,27 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,31% vốn điều lệ của Vingroup), trong khi CTCP Di chuyển xanh và Thông minh – GSM sẽ nắm giữ 1,31% vốn điều lệ của Vingroup.

screenshot 1678934815

Vào cuối năm 2022, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã sử dụng 243 triệu cổ phiếu (tức là 16.200 tỷ đồng) để góp vốn thành lập Công ty Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI.

Trả lời