February 6, 2023

Nông dân Mỹ đã thu hoạch hơn một nửa số đậu tương, trong khi lượng ngô thu hoạch cũng đạt mức cao, theo báo cáo của USDA. Mặt khác, đánh giá về chất lượng cây trồng đã giảm kể từ báo cáo tuần trước.

Ngô

Trong báo cáo của mình, USDA ước tính tỷ lệ ngô có chất lượng xếp hạng Tốt/ Xuất sắc là 61%, giảm nhẹ so với con số 62% một tuần trước.

Tính đến Chủ nhật (11/10), 41% lượng ngô của Hoa Kỳ đã được thu hoạch so với mức trung bình 32% trong 5 năm. Ở Illinois, lượng ngô thu hoạch đạt 45%, thấp hơn mức trung bình 53% trong 5 năm. USDA đánh giá vụ thu hoạch ngô Nebraska hoàn thành 34%.

Vụ ngô Iowa, tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2020, là 34%, vượt trội so với mức trung bình 5 năm là 10%.

USDA đã chốt mức độ chín của ngô Mỹ là 87%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 78%. 

Đậu tương

USDA đánh giá 93% vụ đậu tương của Mỹ đã được làm rụng lá để chuẩn bị thu hoạch, trong khi trung bình 5 năm là 90%.

Trong báo cáo, cơ quan này ước tính số đậu tương đạt xếp hạng chất lượng Tốt / Xuất sắc ở mức 63%, giạm nhẹ so với 64% một tuần trước.

Tính đến Chủ nhật (11/10), 61% sản lượng đậu tương của Mỹ đã được thu hoạch, trong khi mức trung bình trong 5 năm là 42%. 

Tại Iowa, 78% sản lượng đậu tương được thu hoạch, so với mức trung bình 35% trong 5 năm. Đối với Nebraska, con số này la 82% so với mức trung bình 39% trong 5 năm.

Tại Illinois, 56% lượng đậu tương đã được thu hoạch, mức trung bình trong 5 năm là 50%.

Lúa mì

USDA đánh giá 68% vụ lúa mì mùa đông của Mỹ đã được gieo trồng, cao hơn so với mức trung bình 5 năm (61%).

Theo USDA, tiến độ và tình trạng cây trồng dựa trên dữ liệu khảo sát được thu thập mỗi tuần từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 11. “Các cuộc điều tra về tiến độ và điều kiện cây trồng bao gồm dữ liệu đầu vào từ khoảng 3.600 người có nghề nghiệp liên quan đến khả năng quan sát và được thường xuyên tiếp xúc với nông dân tại địa phương của mình. Dựa trên các định nghĩa tiêu chuẩn, những người này ước tính một cách chủ quan tiến độ của cây trồng qua các giai đoạn phát triển khác nhau, cũng như tiến độ của các hoạt động của người sản xuất. Họ cũng đưa ra những đánh giá chủ quan về điều kiện cây trồng ”, USDA tuyên bố trong báo cáo hôm thứ Hai.

Nguồn: Agriculture.com

Leave a Reply